Monday, January 12, 2009

Parcel tracking....

  • 12 jan kl 11:01
Posten, SMS-avisering har skickats till mottagaren
  • 12 jan kl 10:10
Marnäs Tobak, Försändelsen har kommit till Postens serviceställe
  • 11 jan kl 23:16
Örebro, Sorterad
  • 9 jan kl 15:32
Posten, Elektronisk förhandsinformation mottagen
  • 9 jan kl 15:18
Örebro, Sorterad

1 comment: